Huiselijk

Deze term verwijst naar de relatie tot de pleger, niet naar de locatie waar het voorval plaatsvond. De voorvallen hoeven dus niet per se thuis te hebben plaatsgevonden.