Nettoarbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar.