Pensioenvermogen

Pensioenvermogen omvat het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen. Dit is zonder de bedragen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de individuele pensioenverzekeringen. Bij de berekening wordt voor niet-gepensioneerden uitgegaan van de pensioenaanspraken en voor gepensioneerden van de pensioenuitkeringen. De contante waarde van het verwachte pensioeninkomen wordt berekend. Er wordt rekening gehouden met de levensverwachting en gerekend met een rendement van 1 procent.

Voor 2014 en 2015 is geen pensioenvermogen berekend in verband met verminderde kwaliteit van de gegevens over pensioenaanspraken.

Het meest recente jaar waarover pensioenvermogen berekend kan worden is 2018, omdat pensioenaanspraken beschikbaar zijn tot en met 31 december 2017.