Bruinviswaarmeningen vlak bij de kust

Tijdens waarnemingen van langsvliegende zeevogels vanaf vaste trektelposten aan de kust worden ook bruinviswaarnemingen vastgelegd. Zeevogels en bruinvissen worden vrijwel wekelijks, en op sommige posten zelfs dagelijks, op gestandaardiseerde wijze geteld met behulp van telescopen (www.trektellen.nl). Vliegende zeevogels kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden en de soort tot 3 km uit de kust goed gevolgd worden. Voor bruinvissen reikt de afstand doorgaans niet verder dan enkele honderden meters achter de branding. Dit houdt in dat de bruinvissen waargenomen vanaf trektelposten zich vooral in de zone vlak bij de kust bevinden, een zeer smalle zone die minder dan 1 procent van het totale Continentaal Plat beslaat.