Inkomensgroepen

De laagste inkomensgroep heeft een huishoudensinkomen van minder dan 20 duizend euro, de hoogste inkomensgroep van meer dan 40 duizend euro. De middeninkomens zitten daartussenin. Het huishoudensinkomen is het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3 gesommeerd over alle leden van het huishouden. Het huishoudensinkomen wordt vastgesteld op 1 januari in het jaar t-2, dit is twee jaar voor het verslagjaar.