Medische of paramedische zorg

Gebruikmakend van de internationaal afgesproken indeling naar functie van gezondheidsuitgaven omvat medische en paramedische zorg: curatieve zorg, revalidatiezorg, ondersteunende diensten als laboratoriumonderzoeken ambulancediensten, genees- en hulpmiddelen.