Personeelskosten

Het totaal aan lonen en salarissen van personeel in dienst van het museum, werkgeversaandeel pensioenlasten, werkgeversaandeel sociale voorzieningen, betalingen voor uitzendkrachten, stagiaires e.d. en overige personeelskosten.