Bedekking(sgraad)

Vanaf 1999 worden de ontwikkelingen in de vegetatie van een aantal begroeiingstypen onderzocht met behulp van het Landelijk Meetnet Flora. Daarin worden op circa tienduizend vaste meetlocaties om de vier jaar vegetatie-opnamen gemaakt door professionele veldmedewerkers. Dat houdt in dat in een vlak van ongeveer 25 tot 50 m2 van elke daarin voorkomende soort het bedekkingspercentage wordt geschat. De bedekkingspercentages van alle boom- en struiksoorten zijn vervolgens opgeteld per opname. Bij 100 procent is de gehele oppervlakte bedekt door bomen en struiken.
Er zijn inmiddels vijf meetronden achter de rug. Door de opnamen in de tijd te vergelijken kunnen trends worden bepaald in de gesommeerde bedekking van bomen en struiken.