VakantieBieb

Via de applicatie VakantieBieb worden in de periode van de zomervakantie (juni tot en met augustus) gratis e-books aangeboden op smartphones en tablets met IOS- of Android-besturingssystemen, hiervoor is geen bibliotheeklidmaatschap vereist. Deze dienst staat los van het platform ‘online Bibliotheek’, dat het reguliere kanaal vormt om e-books te lenen.