Economisch zelfstandig

Iemand is economisch zelfstandig als het individuele netto-inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70 procent van het wettelijke nettominimumloon, oftewel de netto bijstand van een alleenstaande. In 2019 bedroeg de grens voor economische zelfstandigheid 990 euro per maand. Economische zelfstandigheid is hier vastgesteld bij personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd, met uitzondering van scholieren/studenten.