Voorzieningen

In het onderzoek Belevingen 2019 zijn de volgende voorzieningen meegenomen: supermarkt, apotheek, huisarts, pinautomaat, ziekenhuis, treinstation, bus-, tram- of metrohalte, sport- of hobbyvereniging, café of restaurant. Hierbij is gevraagd of mensen naar deze plekken willen of moeten en of zij deze plekken zelfstandig kunnen bereiken. Voor de vergelijking tussen de voorzieningen per leeftijdsgroep is alleen de groep die hier naartoe moet of wil meegenomen in de percentering. De groep die ergens niet naartoe wil of moet, is buiten beschouwing gelaten.