Eigen inkomsten

De lokale overheid heeft inkomsten uit lokale belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, de motorrijtuigenbelasting (provinciale opcenten) en toeristenbelasting. Hiernaast heeft de lokale overheid ook inkomsten uit verkoopopbrengsten. Hieronder vallen niet alleen opbrengsten uit bijvoorbeeld parkeergelden of verhuur van gebouwen, maar bijvoorbeeld ook betalingen voor bepaalde vergunningen, leges voor paspoorten, en afvalstoffenheffing. Een derde inkomstenbron is vermogen. Hierbij gaat het om inkomsten uit rente op bijvoorbeeld uitgezette leningen, dividenden en pacht (inkomen uit natuurlijke hulpbronnen).