Revisie van het bbp van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nationale rekeningen worden periodiek gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd, zodat het beeld van de economie weer optimaal aansluit bij de onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen.

Dit is de eerste keer dat het CBS – sinds de start van de meting van het bruto binnenlands product (bbp) op Caribisch Nederland in 2014 (over verslagjaar 2012) – een revisie uitvoert van het bbp. Er zijn drie redenen waarom het CBS dit jaar een revisie heeft uitgevoerd:

  • In de loop van dit jaar is een sterk verbeterd bedrijvenregister beschikbaar gekomen waarin alle bedrijven die economische activiteiten verrichten op de eilanden zijn opgenomen. Het register bevat o.a. de bedrijfstak (SBI 2008, een internationale standaardindeling van economische activiteiten) en het aantal werkzame personen per bedrijf.
  • De samenwerking met de belastingdienst van Caribisch Nederland is in de afgelopen paar jaar geïntensiveerd, waardoor de toegang tot de financiële gegevens van bedrijven is verbeterd.
  • De steekproef- en ophoogmethode is dit jaar verbeterd.

De revisie heeft plaatsgevonden over verslagjaar 2017. Dit houdt in dat er voor 2017 een nieuw niveau van het bbp is vastgesteld voor alle drie eilanden. Vervolgens zijn de waarde- en volume- ontwikkelingen van het bbp van vóór de revisie gebruikt om nieuwe bbp-waarden te berekenen in lopende prijzen en prijzen van 2017 voor de jaren 2012 tot en met 2016.

De revisie heeft voor Bonaire en Sint Eustatius tot een flinke opwaartse bijstelling geleid van het bbp van 2017 van respectievelijk 52 miljoen en 34 miljoen Amerikaanse dollar. De bijstelling op Saba bedraagt slechts 1 miljoen dollar.

Revisie bruto binnenlands product Caribisch Nederland 2017
EilandBbp voor revisie (mln USD)Bbp na revisie (mln USD)Bijstelling (mln USD)
Bonaire42848052
Sint Eustatius10814234
Saba47481

De reden voor de grote bijstellingen van het bbp van 2017 is dat het bbp voor revisie op een heel andere manier werd berekend. In 2012 heeft het CBS het niveau van het bbp bepaald voor alle drie eilanden op basis van de bronnen die toen beschikbaar waren. In de daaropvolgende jaren (2013-2017) is het bbp berekend door de ontwikkelingen uit de bronnen te zetten op het niveau van het bbp van het voorgaand jaar. Maar omdat de bronnen in de afgelopen zes jaar sterk zijn verbeterd is het niveau van het bbp steeds meer af gaan wijken van de bronnen. Na deze revisie van het bbp van 2017 sluiten we weer aan op de niveaus van de bronnen.