Gedetineerden

Personen die op het peilmoment 30 september van een bepaald jaar strafrechtelijk gedetineerd zijn. Het betreft zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld (verblijvende in Huizen van Bewaring) als gedetineerden die zijn veroordeeld (verblijvende in gevangenissen). De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Over deze personen gaat dit bericht niet.