Exportverdiensten

Dat zijn de verdiensten die Nederland overhoudt aan de exportomzet (bruto exportwaarde). Dit gebeurt door aftrek van de waarde van de geïmporteerde goederen en diensten die nodig zijn om de export te kunnen realiseren. De cijfers zijn berekend aan de hand van input- en outputtabellen en van de nationale rekeningen van het CBS.