Varianten Verkenning Bevolking 2050

Veronderstellingen Verkenning Bevolking 2050 (gem. per jaar 2019-2049)
Prognose CBS
VariantenGroeiKrimpGroenGrijsLage MigratieArbeidAsiel
Gemiddeld kindertal per vrouw1,831,511,911,411,671,651,681,67
Periode-levensverwachting bij geboorte in jaren
Vrouwen87,884,483,588,886,286,286,286,2
Mannen84,481,080,185,382,882,882,882,8
Saldo Buitenlandse Migratie (x 1 000)
Totaal 9328575916917258
waarvan
Nederlandse achtergrond/2e generatie migratieachtergrond-12-24-18-16-17-17-17-17
Eerste generatie migratieachtergrond105527575331088975
waarvan met migratieachtergrond
Klassieke migratielanden 1)14811105101010
Asielmigratielanden 2)201216165163016
Arbeids- en studiemigratielanden 3)7132494824824949

1) Landengroep gebruikt in de Verkenning Bevolking 2050. Dit zijn Turkije, Marokko, Suriname, Indonesië en de voormalige Nederlandse Antillen.

2) Landengroep gebruikt in de Verkenning Bevolking 2050. Dit zijn de landen in Afrika, m.u.v. Marokko, of in het Aziatische deel van het Midden Oosten. Uit deze landen kwamen sinds 2013 overwegend asielmigranten en gezinsleden.

3) Landengroep gebruikt in de Verkenning Bevolking 2050. Dit zijn de landen in Europa (m.u.v. Nederland en Turkije), Azië (m.u.v. het Midden Oosten en Indonesië), Amerika (m.u.v. Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen) en Oceanië. Uit deze landen kwamen sinds 2013 overwegend arbeids- en studiemigranten en gezinsleden.