Krimpregio’s zijn de gebieden in Nederland waar de bevolkingsdaling het sterkst is.