Cohort 2014

Het cohort 2014 bestaat uit alle statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning ontvingen.