Gebouwde omgeving

Bij sector gebouwde omgeving gaat het om de broeikasgasuitstoot door huishoudens en de dienstensector, exclusief de uitstoot die gerelateerd is aan verkeer en vervoer (deze zit in sector mobiliteit).

Bij de gebouwde omgeving gaat het vooral om de CO2-uitstoot door het warm stoken met aardgas van woningen en de te verwarmen gebouwen van de dienstensector. Het aardgasverbruik hangt af van hoe koud of warm een winter is.