Europese emissiehandel

De grote uitstoters van broeikasgassen in de Europese Unie, zoals elektriciteitcentrales en industriële producenten, zijn verplicht om deel te nemen aan het emissiehandelsysteem (ETS). Hiermee wordt veertig procent van de Europese broeikasgasuitstoot gereguleerd. De Europese Unie heeft als doel dat de ETS-uitstoot in 2020 minimaal 21 procent lager is dan in 2005.

Voor de hoogte van de CO2-prijs geldt geen doelstelling. Deze wordt door de markt vastgesteld. Elk deelnemend bedrijf aan het emissiehandelsysteem dient jaarlijks zoveel emissierechten in te leveren als het aan broeikasgassen heeft uitgestoten. Hierbij wordt een deel van de emissierechten gratis aan bedrijven toegewezen. Als een bedrijf rechten overhoudt, kan het deze verhandelen. Als een bedrijf te weinig rechten heeft dan kan het emissierechten bijkopen of door doelgerichte investeringen de uitstoot naar beneden brengen. Hoe hoger de CO2-prijs, hoe interessanter de tweede optie zal zijn.