Doelstelling

In de Urgenda klimaatzaak van 24 juni 2015 besliste de rechter dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990. Dit vonnis werd bevestigd door het oordeel van het gerechtshof in Den Haag op 9 oktober 2018 en door het arrest van De Hoge Raad op 20 december 2019.

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49 procent lager is dan in 1990. In 2020 mag de broeikasgasuitstoot niet boven 166,2 megaton CO2-equivalent uitkomen. In 2030 ligt die grens bij 113,0 megaton CO2-equivalent.