Wmo-maatwerkvoorziening

Ondersteuning binnen het kader van de Wmo 2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. Wmo-maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingedeeld in de volgende hoofdgroepen:

Ondersteuning thuis
Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:
02 Begeleiding
03 Persoonlijke verzorging
04 Kortdurend Verblijf
06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin
07 Dagbesteding
09 Overige groepsgerichte ondersteuning
10 Overige maatwerkarrangementen

Hulp bij het huishouden
Deze groep bevat de volgende productcategorie uit de iWmo-standaarden:
01 Hulp bij het huishouden

Verblijf en opvang
Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:
15 Beschermd wonen
16 Opvang
17 Spoedopvang
18 Overige beschermd wonen en opvang

Hulpmiddelen en diensten
Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:
05 Woondiensten
08 Vervoersdiensten
11 Rolstoelen
12 Vervoervoorzieningen
13 Woonvoorzieningen
14 Overige hulpmiddelen