Buren

Respondenten konden kiezen uit de volgende antwoordopties: 1. dagelijks, 2. minstens 1 keer per week maar niet dagelijks, 3. minstens 1 keer per maand maar niet wekelijks, 4. minder dan 1 keer per maand, en 5. zelden of nooit.