weekcijfers

Wat is het verschil tussen de weeksterftecijfers van het CBS en het RIVM?

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. Het CBS verwerkt deze berichten en stuurt iedere donderdag een geaggregeerd onderzoeksbestand naar het RIVM.

Wat doet het CBS met de weeksterftecijfers?

CBS publiceert op vrijdag de weeksterftecijfers op StatLine. Daarnaast worden nieuwsberichten gepubliceerd in periodes waarin de sterfte hoger is tijdens hittegolven of kou en/of griep.
Het CBS hanteert kalenderweken, weken die lopen van maandag tot en met zondag. Deze weekafbakening sluit aan met de meeste gebruikte weekafbakening in de maatschappij.

In StatLine worden de cijfers opgenomen van de weken waarin we met 99 procent zekerheid kunnen zeggen dat alle berichten zijn ontvangen. Dit is regulier 12 dagen na het einde van die week. In uitzonderlijke gevallen wordt een schatting gemaakt van sterfte in de laatste volledige week op basis van de tot dan toe ontvangen berichten en opgenomen in publicaties.

Wat doet het RIVM met de weeksterftecijfers?

Het RIVM publiceert de weeksterftecijfers als onderdeel van de sterftemonitor. Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met de gegevens van het CBS. Voor onderzoek en monitoring voert het RIVM daarnaast nog meerdere analyses uit op het onderzoeksbestand waarvan de resultaten in wetenschappelijke artikelen en publicaties voor experts verschijnen.

Het RIVM hanteert in de sterftemonitor publicatieweken van donderdag tot en met woensdag.

In de sterftemonitor worden de cijfers opgenomen tot en met de voorlaatste publicatieweek. Gewoonlijk bevat de voorlaatste publicatieweek 97 procent van het totale aantal overlijdensberichten.