Bezoekers

De hier genoemde aantallen bezoekers en passagiers zijn geheel gebaseerd op administratieve bronnen.
Bij bezoekers gaat het zowel om dagjesmensen als om toeristen, die minimaal één nacht op een van de eilanden verblijven. Bezoekers komen niet alleen met een recreatief motief naar een van de eilanden, maar het kan ook gaan om bezoekers met andere motieven, zoals een zakelijk doel of een huwelijk.