Productgroepen

Gewasbeschermingsmiddelen naar werkzame stof kunnen volgens de Europese indeling worden ingedeeld naar chemische groepen (1e niveau van optellen), productgroepen (2e niveau van optellen) of hoofdgroepen (3e niveau van optellen).

Hierbij twee voorbeelden van productgroepen. De productgroep Fungiciden op basis van carbamaten en dithiocarbamaten bestaat uit twee chemische groepen met afzet en vier werkzame stoffen met afzet in Nederland waaronder mancozeb.

De productgroep ‘andere herbiciden’ bestaat uit 24 chemische groepen met afzet en 38 stoffen met afzet in Nederland waaronder glyfosaat.

Uit de twee voorbeelden wordt duidelijk dat de omvang van de productgroepen in aantallen chemische groepen en aantallen stoffen sterk kan verschillen.