Circulaire economie

verminderen van materiaalgebruik om zo milieudruk en afhankelijkheid te verlagen. In het onderstaande schema (de R-ladder) staat een breed scala aan hiërarchisch geordende mogelijkheden om stappen te zetten naar een circulaire economie. Die stappen kunnen worden gezet aan het begin of zelfs al voor de levenscyclus van een product, of meer aan het einde. Bijvoorbeeld herontwerp van producten of het delen van auto’s, maar ook hergebruik en recyclen kan de levenscyclus van producten en grondstoffen verlengen, waardoor het materiaalgebruik vermindert. Er kan ook energie uit materialen worden gewonnen door verbranding, waarna deze materialen zijn verloren (en er CO2 wordt uitgestoten). Dat is op het storten van afval na de minst circulaire mogelijkheid om met materialen om te gaan.

2020IG06 ladderFiguur 2.1 Circulaire economie / R-ladder R3 Reuse R4 Repair R8 Recycle R6 Remanufacture R5 Refurbish R7 Repurpose R9 Recover energy Storten (landfill) In een circulaire economie wordt dit vermeden Use R2 Reduce R1 Rethink R0 Refuse bron: PBL, 2018Figuur 2.1 Circulaire economie / R-ladder R3 ReuseR4 RepairR8 RecycleR6 RemanufactureR5 RefurbishR7 RepurposeR9 RecoverenergyStorten (landfill)In een circulaire economiewordt dit vermedenUseR2 ReduceR1 RethinkR0 Refusebron: PBL, 2018