Leerlingenaantal

Cijfers komen uit de onderwijsmonografie De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. (CBS, ‘s-Gravenhage, 1966)