Sector

De economische sector van de werkzame personen is gebaseerd op de Statistical classifications of economic activities in the European Community (NACE). Een sector is een verzameling van werkzaamheden, gericht op productie van goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.