Periode

Per meting zijn drie jaren samengenomen en is een (gewogen) gemiddelde voor deze jaren berekend. De eerste meting omvat de jaren 2003, 2004 en 2005. Voor deze jaren is gekozen omdat in 2004 de start was van de kennismigrantenregeling. De periode 2003/2005 geeft een beeld van de situatie rondom de start van de regeling. De tweede meting omvat de jaren 2016, 2017 en 2018. Dit zijn de meest recente beschikbare jaren, die een zo actueel mogelijk beeld geven van de situatie.