Mestafzet buiten de landbouw

Dierlijk mest dat is verplaatst buiten de landbouw. Hieronder vallen export, gebruik door hobbybedrijven en particulieren, afzet op natuurterreinen en overige mestverwerking.