Wederuitvoer

Goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt. Hiertoe worden onder andere goederen gerekend die door Nederlandse distributiecentra worden ingeklaard en uitgeleverd aan andere (Europese) landen.