Slagingspercentages havo

Volledige benaming

Slagingspercentages in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).

Omschrijving

Het slagingspercentage in het havo is het percentage geslaagden berekend op het totaal aantal examenkandidaten in de eindexamenklas (havo-5).
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is, naast het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en het praktijkonderwijs, één van de vier onderwijssoorten binnen het voortgezet onderwijs.

Beschrijving voortgezet onderwijs

Data voortgezet onderwijs