Onderwijs in één oogopslag

Slagingspercentages
voortgezet onderwijs (%)

Geslaagden
voortgezet onderwijs (x1000)

Geslaagden
mbo (x1000)

Gediplomeerden
hoger onderwijs (x1000)

Uitgaven per leerling
 (prijspeil 2010, x 1000)

Onderwijsniveau (%)

Klik op een van de grafieken voor meer details