Statistisch Bulletin 2022-04

4. Inkomen en bestedingen

Consumentenvertrouwen daalt opnieuw

De stemming onder consumenten is in maart 2022 verslechterd, meldt het CBS. Het
consumentenvertrouwen kwam uit op -39, tegen -30 in februari. Dat is bijna het laagste
niveau ooit. Alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager. Consumenten
waren in maart 2022 vooral somberder over de komende twaalf maanden. In het 
consumentenvertrouwen van maart speelt voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee.

Met -39 lag het consumentenvertrouwen in maart ruim onder het gemiddelde over de
afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit
(36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten opnieuw pessimistischer over economisch klimaat

Consumenten waren in maart pessimistischer over de economie dan in februari. De
deelindicator economisch klimaat ging van -46 naar -58. Consumenten waren vooral
negatiever over de economie in de komende twaalf maanden. Over de economie in de
afgelopen twaalf maanden waren zij ongeveer even pessimistisch.

 

Koopbereidheid op laagste niveau na september 2013

De koopbereidheid kwam in maart uit op -26, tegen -20 in februari, dat is het laagste
niveau in 8,5 jaar. Consumenten waren vooral negatiever over hun financiële situatie in de
komende twaalf maanden. Ook over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf
maanden waren zij wat negatiever. Verder vonden consumenten in maart de tijd minder
gunstig voor het doen van grote aankopen dan in februari.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1253 in de maand Maart 2022.