Statistisch Bulletin 2021-10

4. Inkomen en bestedingen

Met een enquête onder personen peilt het CBS de opvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden. De meningen van consumenten geven een indicatie over de ontwikkeling van de consumptie en de economie. Elke maand wordt de stemming onder consumenten gepubliceerd in een nieuwsbericht en tabel.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks in september

De stemming onder consumenten is in september 2021 nauwelijks veranderd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -5, tegen -6 in augustus 2021. Het oordeel over de economie verbeterde, maar de koopbereidheid verslechterde iets.

Met -5 lag het consumentenvertrouwen in september boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten minder negatief over economisch klimaat

Consumenten waren in september minder negatief over de economie dan in augustus. De deelindicator economisch klimaat ging van -11 naar -8. Consumenten waren minder negatief over het economische klimaat in de afgelopen twaalf maanden, maar over de economie in de komende twaalf maanden waren ze iets minder positief.

Koopbereidheid verslechtert iets

De koopbereidheid kwam in september uit op -3, tegen -2 in augustus. Consumenten oordeelden negatiever over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden en het doen van grote aankopen veranderde hun mening niet.

Consument positiever over toekomstige werkloosheid

Consumenten oordeelden in september positiever over de toekomstige werkloosheid dan een maand eerder. Ongeveer 48 procent verwachtte dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden zal afnemen, 22 procent voorzag een stijging. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee uit op 26, het hoogste niveau in ruim twee jaar tijd.

Steeds meer consumenten vinden dat prijzen sterk stijgen

In september vond 43 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk gestegen zijn. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de tijdreeks in 2017.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1068 in de maand september 2021.