Statistisch Bulletin 2021-07

4. Inkomen en bestedingen

Vertrouwen consument toegenomen in juni

De stemming onder consumenten was in juni 2021 minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -3, tegen -9 in mei 2021. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde.

Met -3 lag het consumentenvertrouwen in juni boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten minder negatief over economisch klimaat

Consumenten waren in juni minder negatief over de economie dan in mei. De deelindicator economisch klimaat ging van -24 naar -12. Consumenten waren positiever over het economische klimaat in de komende twaalf maanden, over de economie in de afgelopen twaalf maanden waren ze minder negatief.

Koopbereidheid op hoger niveau dan voor de crisis

De koopbereidheid kwam in juni uit op 3, tegen 1 in mei, en lag daarmee voor het eerst op een hoger niveau dan vlak voor de uitbraak van de coronacrisis. Consumenten oordeelden positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in mei.

Consumenten positief over toekomstige werkloosheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid. Consumenten oordeelden in juni 2021 voor het eerst na oktober 2019 weer positief over de toekomstige werkloosheid. Ongeveer 33 procent van de respondenten verwachtte dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, 46 procent voorzag een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam hiermee afgerond uit op 13. Dat is hoger dan de verwachting in januari 2020, pre-corona. Het dieptepunt van de werkloosheidsverwachting tijdens de huidige coronacrisis was -87 in oktober 2020.

Corona heeft een groot effect op het consumentenvertrouwen. Om ervoor te zorgen dat het niveau van de reeks en de seizoensinvloeden goed worden geschat, is het gebruikte tijdreeksmodel aangepast. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid van de cijfers mogelijk lager is dan normaal.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1150 in de maand juni 2021.