Welke mogelijkheden zijn er om mee te doen aan de Barometer?

Er zijn twee varianten:

1. ‘algemeen’: Dit biedt inzicht in de culturele diversiteit voor een organisatie als geheel. Op basis van loonheffingennummers selecteert het CBS de bijbehorende werknemers uit reeds binnen het CBS beschikbare gegevens uit de Polisadministratie. Dit gebeurt op basis van zogenaamde gepseudonimiseerde data. Vervolgens leidt het CBS de migratieachtergrond van de werknemers af, op basis van eveneens gepseudonimiseerde data. Dit levert voor de gehele organisatie drie percentages op: het percentage banen van werknemers met een Nederlandse, westerse en niet-westerse migratieachtergrond.

2. ‘ingezoomd’: Dit biedt de mogelijkheid om in te zoomen op de culturele diversiteit binnen subgroepen in de organisatie, zoals organisatieonderdeel of functiegroep. Dit is alleen mogelijk bij grotere organisaties. Als vuistregel geldt dat elke subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan. Merk op dat ook bij 250 werknemers het risico bestaat dat de groep personen met een (niet-) westerse migratieachtergrond wegens onthullingsrisico niet getoond kan worden, wanneer deze erg ondervertegenwoordigd is. Let ook op dat de gekozen indelingen in principe ook gelden voor eventuele toekomstige aanvragen.

Om de subgroepen af te kunnen leiden levert de organisatie personeelsgegevens aan het CBS. Hiervoor sluit de organisatie een leveringsovereenkomst met het CBS af. Deze personeelsgegevens worden na ontvangst gepseudonimiseerd. Vervolgens leidt het CBS de migratieachtergrondverdeling van de werknemers per subgroep af, op basis van eveneens gepsspeudonimiseerde data. Dit levert voor elke subgroep drie percentages op: het percentage met een Nederlandse, westerse en niet-westerse migratieachtergrond.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen de varianten weer:


 

1. Algemeen

2. Ingezoomd

Omvang organisatie

Vanaf 250 werknemers

Veelvoud van 250 werknemers, 250 werknemers per subgroep

Detailniveau

Organisatie totaal

Organisatie totaal en subgroepen

Bron werknemersgegevens

Polisadministratie (CBS-data)

Organisatie levert personeelsdata aan CBS

Leveringsovereenkomst

Nee

Ja