Welke mogelijkheden zijn er om mee te doen aan de Barometer?

Er zijn twee varianten:

Organisaties moeten minimaal 250 werknemers in dienst hebben om mee te doen aan de Barometer. Daarbij zijn er twee varianten:

  1. de algemene variant’ biedt inzicht in de culturele diversiteit voor een organisatie als geheel. Op basis van één of meerdere loonheffingennummers van de organisatie selecteert het CBS de bijbehorende werknemers uit reeds binnen het CBS beschikbare werknemersgegevens uit de Polisadministratie. Dit gebeurt op basis van gepseudonimiseerde gegevens. Vervolgens leidt het CBS het herkomstland van de werknemers af op basis van eveneens gepseudonimiseerde gegevens. Dit levert voor de gehele organisatie drie percentages op: het percentage banen van werknemers met herkomstland Nederlands, Europa en Buiten-Europa.
  2. de ingezoomde variant’ biedt grotere organisaties de mogelijkheid om in te zoomen op de culturele diversiteit binnen subgroepen in de organisatie, zoals organisatieonderdeel of functiegroep. Als vuistregel geldt dat elke subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan. Merk op dat ook bij 250 of meer werknemers het risico bestaat dat de groep personen met een (buiten-) Europees herkomstland wegens onthullingsrisico niet getoond kan worden, wanneer deze erg ondervertegenwoordigd is.

    Om de subgroepen af te kunnen leiden levert de organisatie personeelsgegevens (zoals geboortedatum, adres, geslacht, organisatieonderdeel) aan het CBS. Hiervoor sluit de organisatie een leveringsovereenkomst met het CBS af. Deze personeelsgegevens worden na ontvangst gepseudonimiseerd. Vervolgens leidt het CBS de herkomstlandverdeling van de werknemers per subgroep af op basis van eveneens gepseudonimiseerde gegevens. Dit levert voor elke subgroep drie percentages op: het percentage met herkomstland Nederlands, Europa en Buiten-Europa.
     

    Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen de varianten weer:

 

1. Algemeen

2. Ingezoomd

Omvang organisatie

Vanaf 250 werknemers

Veelvoud van 250 werknemers, 250 werknemers per subgroep

Detailniveau

Organisatie totaal

Organisatie totaal en subgroepen

Bron werknemersgegevens

Polisadministratie (CBS-gegevens)

Organisatie levert personeelsgegevens aan CBS

Leveringsovereenkomst

Nee

Ja