Voorlopige schatting woningtransformaties per kwartaal

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden tevens voorlopige aantallen berekend.  Gegevens voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn inmiddels beschikbaar. In deze periode zijn naar verwachting 4,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties. Dit betreft een voorlopig aantal; de definitieve cijfers – die in najaar 2023 worden bepaald – kunnen anders uitvallen door o.a. late respons van gemeenten.
Terug naar artikel