Verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen

‘Verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’ is een vervangende aanduiding voor verleende bouwvergunningen (sinds WABO, 1-10-2010). Het CBS verzamelt per maand de door gemeenten afgegeven verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen. Het belangrijkste doel van de statistiek is het geven van een snelle indicatie van de te verwachten bouwproductie. Deze bouwproductie is één van de belangrijkste graadmeters voor economische groei.
De verzamelde gegevens betreffen de verleende omgevingsvergunningen voor bouwwerken met bouwkosten van minimaal  50 000 euro (excl. BTW). Deze cijfers worden zowel op nationaal als internationaal niveau gebruikt. Vergunningen voor grond- weg- en waterbouwkundige werken vallen buiten de waarneming.

Richtlijnen

Gegevens dienen binnen vier werkdagen na de verslagmaand te worden geleverd.  Er wordt onder andere gevraagd het soort bouwwerk en de bedrijfstak (waarvoor het bouwwerk bestemd is) te vermelden bij de betreffende vergunning(en). Aanduidingen als ‘overig’ en ‘onbekend’ leiden tot extra navraag bij de gemeente. Om onnodige navraag te voorkomen, wordt gemeenten verzocht dergelijke aanduidingen te vermijden.

Zie verder: Toelichting verleende omgevingsvergunningen (PDF: 211 KB)
Digitale aanlevering van het enquêteformulier heeft de voorkeur. De handleiding beschrijft de werkwijze voor een digitale levering: Handleiding elektronisch aanleveren verleende omgevingsvergunningen (PDF: 579 KB)
Woningdefinities verleende omgevingsvergunningen (PDF: 490 KB)

Voor digitale leveringen is een centrale mailbox beschikbaar: srp-vastgoed@cbs.nl

De levering van het enquêteformulier kan ook op papier plaatsvinden. Indien gemeenten nieuwe formulieren nodig heeft, kunnen zij contact opnemen met het CBS.
Postadressering van formulieren via retourenveloppen:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Kamer B6-033
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Omgevingsvergunningen en de BAG

Van de statistiek verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen zijn onderstaande gegevens niet in de BAG aanwezig. Deze informatie blijft het CBS de gemeenten uitvragen via de enquête ‘Verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’.

  • De bouwsom van de verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen;
  • De uitsplitsing naar huurwoningen en eigen woningen;
  • De uitsplitsing naar type opdrachtgever;
  • De Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
  • De inhoud in m3 van de verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen;
  • De indeling van bedrijfsgebouwen naar marktsector en huursector.