Brief aan de gemeenten en samenwerkingsverbanden WOZ

Brief aan de gemeenten en derden aan wie de levering is uitbesteed, ter herinnering aan het tijdig leveren van de voorlopige Stuf-Cap gegevens 2016 en de definitieve gegevens 2014.