Sociale-zekerheidsfondsen

Arbeid en sociale zekerheid
© Hollandse Hoogte

Sociale-zekerheidsfondsen (SZF) maken onderdeel uit van de overheid. Hiertoe behoren onder meer de sociale fondsen (bijvoorbeeld het AOW-fonds, WW-fonds en de WIA). Daarnaast vallen onder sociale-zekerheidsfondsen ook de toezichts- en uitvoeringsorganen van de wettelijke sociale verzekeringsregelingen zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Voor de SZF worden statistieken op kwartaal- en jaarbasis gepubliceerd. Vanaf 2014 wordt de instellingen daarnaast gevraagd informatie te leveren voor maandstatistieken.