Agentschappen

Man met tas loopt langs gebouw van het ministerie van financiën
© ANP

Berichtgevers voor de centrale overheid bestaan uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen. Agentschappen worden waargenomen vanuit officiële stukken van de rijksbegroting, zoals (departementale) jaarverslagen en nota’s. In aanvulling hierop wordt een aantal grotere agentschappen gevraagd via een enquête meer gedetailleerde gegevens aan te leveren.

Overheidsbalans

Vanaf 2014 worden ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen gevraagd gegevens aan te leveren voor de overheidsbalans. Het CBS stelt de overheidsbalans op aan de hand van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR, 2010). Welke gegevens geleverd moeten worden, is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften. Het gaat om de volgende modellen:

  • Model 3.33: Het balansmodel uit de Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap per 31 december.
  • Model 4.70: overzicht (im)materiële activa: standen en mutaties. Voor het invullen van model 4.70 is de Toelichting (im)materiële activa beschikbaar. Hierin worden de activatypen gedefinieerd.
  • Meer informatie over de Overheidsbalans en de daarvoor gevraagde gegevens is te vinden in de presentatie die het CBS in het Controllersoverleg Agentschappen van 7 november 2013 heeft gegeven.

Gegevens uploaden

Berichtgevers krijgen per e-mail het verzoek gegevens aan te leveren via een beveiligde verbinding.
Hiervoor zijn inloggegevens benodigd die wij naar bij ons bekende contactpersonen versturen. Bewaar deze mail goed.
Bij het aanleveren van gegevens is de naamgeving van de bestanden van belang.  De e-mail met het verzoek gegevens te leveren vermeldt ook de specifieke naamgeving die het CBS van berichtgevers verwacht.
Na het uploaden van de gegevens verschijnt een ontvangstbevestiging op het scherm.

Ga voor het aanleveren van gegevens naar www.cbs.nl/bestandslevering.