Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt; regio (indeling 2023)

Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt; regio (indeling 2023)

Geslacht Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 2023 Nederland 13.326 9.737 359 3.230
Totaal mannen en vrouwen 2023 Noord-Nederland (LD) 1.301 927 35 340
Totaal mannen en vrouwen 2023 Oost-Nederland (LD) 2.796 2.068 68 660
Totaal mannen en vrouwen 2023 West-Nederland (LD) 6.414 4.708 186 1.519
Totaal mannen en vrouwen 2023 Zuid-Nederland (LD) 2.815 2.034 69 712
Totaal mannen en vrouwen 2023 Groningen (PV) 453 318 14 121
Totaal mannen en vrouwen 2023 Fryslân (PV) 483 350 13 121
Totaal mannen en vrouwen 2023 Drenthe (PV) 366 259 8 98
Totaal mannen en vrouwen 2023 Overijssel (PV) 877 652 21 204
Totaal mannen en vrouwen 2023 Flevoland (PV) 336 249 9 78
Totaal mannen en vrouwen 2023 Gelderland (PV) 1.583 1.168 38 378
Totaal mannen en vrouwen 2023 Utrecht (PV) 1.037 787 27 222
Totaal mannen en vrouwen 2023 Noord-Holland (PV) 2.242 1.649 68 525
Totaal mannen en vrouwen 2023 Zuid-Holland (PV) 2.851 2.068 85 698
Totaal mannen en vrouwen 2023 Zeeland (PV) 284 204 6 74
Totaal mannen en vrouwen 2023 Noord-Brabant (PV) 1.969 1.453 48 468
Totaal mannen en vrouwen 2023 Limburg (PV) 846 581 21 244
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en regio beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 2023.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2024:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het tweede kwartaal van 2025.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.