Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo excl. verblijf en opvang; inkomen, regio

Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo excl. verblijf en opvang; inkomen, regio

Leeftijd Bruto huishoudinkomen Perioden Regio's Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage (1 000 euro)
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022 Nederland 112.707
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Nederland 114.589
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022 Amsterdam 2.780
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Amsterdam 2.803
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022 Nederland 1.037
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 912
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022 Amsterdam 14
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam 11
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022 Nederland 931
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 833
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022 Amsterdam 32
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 27
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022 Nederland 13.093
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 10.087
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022 Amsterdam 660
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 556
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022 Nederland 46.100
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 46.398
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022 Amsterdam 1.237
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 1.318
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022 Nederland 23.171
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 25.016
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022 Amsterdam 402
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 427
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022 Nederland 10.415
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 11.598
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022 Amsterdam 166
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 179
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022 Nederland 13.613
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 15.010
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022 Amsterdam 215
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 228
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022 Nederland 3.729
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 4.137
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022 Amsterdam 44
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 50
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022 Nederland 36.086
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Nederland 35.883
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022 Amsterdam 824
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Amsterdam 818
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022 Nederland 954
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 830
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022 Amsterdam 9
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam 7
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022 Nederland 633
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 580
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022 Amsterdam 8
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 8
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022 Nederland 4.598
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 3.496
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022 Amsterdam 117
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 83
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022 Nederland 12.868
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 13.211
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022 Amsterdam 376
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 403
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022 Nederland 5.182
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 5.408
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022 Amsterdam 127
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 124
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022 Nederland 2.780
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 2.871
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022 Amsterdam 60
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 63
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022 Nederland 5.830
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 6.003
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022 Amsterdam 95
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 100
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022 Nederland 2.729
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Nederland 2.997
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022 Amsterdam 26
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 25
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022 Nederland 76.616
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Nederland 78.700
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022 Amsterdam 1.955
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Amsterdam 1.985
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022 Nederland 83
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 82
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022 Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022 Nederland 298
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 252
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022 Amsterdam 25
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 19
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022 Nederland 8.496
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 6.591
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022 Amsterdam 542
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 473
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022 Nederland 33.232
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 33.187
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022 Amsterdam 860
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 915
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022 Nederland 17.989
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 19.607
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022 Amsterdam 275
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 303
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022 Nederland 7.635
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 8.728
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022 Amsterdam 107
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 116
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022 Nederland 7.783
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 9.007
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022 Amsterdam 120
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 128
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022 Nederland 999
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 1.140
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022 Amsterdam 18
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de inkomsten die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het betreft de inkomsten in de vorm van gefactureerde eigen bijdragen Wmo ondersteuning exclusief verblijf en opvang (2017-2018) of het abonnementstarief Wmo (vanaf 2019). Deze moeten betaald worden voor ondersteuning uit de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning thuis, Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen en diensten. Inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen voor ondersteuning in de vorm van Verblijf en Opvang vallen hier buiten.

De inkomsten kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, huishoudinkomen en naar gemeente. De inkomsten van huishoudens waarbij de leeftijd en/of het huishoudinkomen onbekend is, worden niet apart weergegeven in de tabel, maar zijn wel meegenomen in de totale inkomsten. In 2017 gaat het om een landelijk totaal met onbekende leeftijd/ huishoudinkomen van 839 duizend euro, in 2018 om 990 duizend euro, in 2019 om 745 duizend euro in 2020 om 550 duizend euro, in 2021 om 632 duizend euro, in 2022 om 617 duizend euro en in 2023 om 599 duizend euro.

Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio, 2017-2022 (zie paragraaf 3)'. In de nieuwe tabel wordt leeftijd en inkomen gebaseerd op CBS-gegevens, terwijl in de oude tabel deze variabelen zijn gebaseerd op CAK-gegevens welke tot 2020 beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2024
- Voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
- De cijfers over de jaren 2017 tot en met 2022 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage
Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage: de inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning uit de Wmo thuis.