Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2023

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2023

Perioden Wijken en buurten Particuliere huishoudens (Aantal) SES-WOA Totaalscore Gemiddelde score (Getal) Spreiding Spreiding totaal Waarde (Getal)
2022* Amsterdam 478.800 -0,069 1,004
2022* Haarlemmerbuurt 5.600 0,067 0,916
2022* Planciusbuurt-Noord 300 -0,070 0,913
2022* Westelijke eilanden 1.800 0,076 0,892
2022* Westerdokseiland 1.000 0,259 0,862
2022* Planciusbuurt-Zuid 100 -0,375 1,020
2022* Haarlemmerbuurt-West 1.500 -0,011 0,955
2022* Haarlemmerbuurt-Oost 1.000 0,069 0,873
2022* Jordaan 12.700 0,002 0,933
2022* Marnixbuurt-Noord 900 -0,118 0,975
2022* Driehoekbuurt 1.800 -0,027 0,955
2022* Anjeliersbuurt-Noord 1.300 0,054 0,909
2022* Zaagpoortbuurt 700 -0,282 1,003
2022* Anjeliersbuurt-Zuid 1.900 -0,012 0,941
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de sociaal-economische status (SES-WOA) van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Deze status wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Voor alle gegevens, ongeacht verslagjaar, geldt dat de gemeente/wijk/buurt-indeling van 2023 is toegepast.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaar 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens
SES-WOA
SES-WOA
Numerieke indicator voor de sociaaleconomische status van een regio op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden van huishoudens.
Totaalscore
Totaalscore
Numerieke indicator van de sociaaleconomische status op basis van welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van huishoudens in een regio. Deze totaalscore is de som van de deelscores welvaart, opleidingsniveau en recente arbeidsverleden.
Gemiddelde score
Spreiding
Spreiding
Numerieke maat voor de ongelijkheid in een regio. Het betreft het gemiddelde absolute verschil tussen twee willekeurige huishoudens in een regio: de mean absolute difference. Voor ieder huishouden in een regio wordt het verschil tussen de score van dat huishouden en de scores van alle andere huishoudens in die regio berekend. Hiervan wordt het gemiddelde bepaald. Zo ontstaat voor elk huishouden een gemiddeld verschil met de andere huishoudens. Tot slot wordt daarvan weer het gemiddelde bepaald over alle huishoudens in de regio.
Spreiding totaal
Spreiding totaal
De mean absolute difference van de totaalscores SES_WOA in de regio.
Waarde