Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Perioden Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Totaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Woningen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Personenauto's (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Treinen en trams (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Schepen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Vliegtuigen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computers (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Telecommunicatieapparatuur (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Totaal (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Woningen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Personenauto's (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Treinen en trams (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Schepen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Vliegtuigen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Computers (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Telecommunicatieapparatuur (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Onderzoek en ontwikkeling (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Computerprogrammatuur en databanken (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële activa (%) Investeringen; volumemutatie Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (%) Investeringen; volumemutatie Bruto investeringen in vaste activa (%)
Totale binnenlandse sectoren 1995 69.729 17.403 10.216 7.124 737 6.434 2.941 1.422 297 632 1.142 2.427 428 11.824 2.885 331 5.533 3.931 456 728 69.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale binnenlandse sectoren 2000 102.967 25.245 15.358 10.355 1.462 8.509 4.993 1.851 172 564 929 3.895 766 16.088 4.495 230 7.261 8.716 587 1.098 101.869 2,3 1,3 7,4 12,1 16,9 1,3 -0,7 -13,6 153,0 -33,2 190,2 15,7 0,5 -7,8 -2,3 -36,1 0,0 7,3 -7,0 -4,1 2,4
Totale binnenlandse sectoren 2010 128.218 29.874 19.771 15.989 1.096 9.209 5.252 1.999 434 1.188 336 3.938 868 15.104 5.830 259 9.474 15.779 1.027 3.214 125.004 -7,3 -16,0 -12,8 -1,4 15,3 -1,6 11,7 -10,1 -28,0 27,2 -63,2 -2,6 7,1 -8,7 -7,6 -4,1 -6,2 7,3 29,3 -8,6 -7,3
Totale binnenlandse sectoren 2020 177.592 45.220 25.145 18.647 2.819 14.501 8.604 3.717 628 613 939 5.658 1.089 19.505 8.874 324 15.358 19.869 583 3.898 173.694 -2,5 -0,4 0,4 -0,1 14,6 -30,7 -23,6 -19,6 -5,6 -74,9 -50,2 14,5 -19,7 -0,8 16,3 72,1 2,1 -1,3 -21,0 -0,7 -2,5
Totale binnenlandse sectoren 2021 189.188 50.510 26.369 19.108 3.044 15.150 8.065 4.542 624 756 1.163 5.647 1.098 20.247 9.918 302 16.776 20.361 658 4.763 184.425 2,8 5,9 1,5 -2,1 5,4 2,0 -9,4 20,5 -2,5 19,4 24,9 -1,3 -0,2 2,2 8,3 -8,3 2,8 1,7 9,1 19,0 2,4
Totale binnenlandse sectoren 2022 208.818 54.753 29.807 20.105 2.717 16.195 8.340 4.530 475 1.639 1.211 6.408 1.379 23.853 12.514 349 17.574 22.352 812 5.396 203.422 3,5 1,1 9,6 -4,8 -18,7 0,5 -3,0 -5,0 -27,6 111,1 -10,8 7,6 23,6 8,5 13,3 14,9 -1,6 6,5 17,6 6,8 3,4
Totale binnenlandse sectoren 2023* 220.480 55.562 31.543 21.682 2.538 20.064 10.522 5.719 464 1.539 1.820 5.661 1.391 25.382 12.265 338 18.800 24.290 964 5.936 214.544 1,4 -1,5 0,4 3,9 -6,6 18,5 22,5 18,4 -6,7 -9,2 38,2 -12,0 4,1 2,4 -7,9 -2,9 1,0 3,8 13,1 3,7 1,3
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 1995 56.707 17.335 7.206 2.481 596 5.783 2.907 1.086 297 560 933 1.800 350 10.622 2.744 331 3.813 3.190 456 183 56.524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2000 85.202 25.216 11.950 3.801 1.063 8.068 4.940 1.533 172 527 896 3.098 614 13.767 4.293 230 5.186 7.329 587 451 84.751 1,9 1,4 5,2 12,6 15,7 1,8 -0,7 -16,0 153,0 -35,3 274,6 14,2 -0,8 -7,1 -2,3 -36,1 0,6 12,3 -7,0 2,2 1,9
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2010 99.032 29.739 14.736 3.500 880 8.628 5.125 1.684 338 1.172 309 2.940 644 13.604 4.447 259 6.352 12.276 1.027 1.371 97.661 -8,7 -16,0 -12,8 -3,3 37,1 -1,4 11,9 -12,7 -31,9 28,0 -63,5 -7,4 1,8 -8,4 -8,0 -4,1 -9,3 5,4 29,3 -31,1 -8,3
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2020 147.171 45.117 20.752 7.681 2.746 14.035 8.440 3.505 574 594 922 4.553 901 16.753 7.709 324 10.776 15.241 583 3.267 143.904 -3,8 -0,4 -1,7 1,3 14,9 -31,2 -24,0 -20,1 -8,3 -75,5 -48,5 16,3 -20,7 -5,4 19,0 72,1 2,0 -1,9 -21,0 -1,9 -3,9
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2021 158.153 50.394 22.103 7.539 2.966 14.786 7.935 4.353 595 742 1.161 4.522 972 17.788 8.687 302 11.801 15.635 658 4.139 154.014 3,7 5,9 3,1 -6,4 5,4 2,9 -9,1 22,5 1,6 20,9 27,0 -1,8 6,9 4,3 9,1 -8,3 2,8 1,9 9,1 23,4 3,2
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2022 176.260 54.631 25.308 8.825 2.634 15.774 8.190 4.313 437 1.626 1.208 5.187 1.237 20.944 11.209 349 12.449 16.901 812 4.425 171.835 4,6 1,1 11,0 5,4 -18,8 0,2 -3,2 -5,7 -30,1 113,3 -10,9 8,3 25,1 8,8 15,8 14,9 -0,9 4,7 17,6 1,1 4,7
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2023* 186.021 55.414 26.703 9.062 2.438 19.553 10.368 5.488 425 1.524 1.748 4.399 1.248 22.969 11.017 338 13.394 18.522 964 5.074 180.947 1,3 -1,6 0,1 -0,9 -7,8 18,5 22,9 19,3 -7,1 -9,3 32,6 -15,5 4,1 5,3 -7,8 -2,9 1,5 4,7 13,1 7,2 1,2
Overheid 1995 13.022 68 3.010 4.643 141 651 34 336 0 72 209 627 78 1.202 141 0 1.720 741 0 545 12.477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overheid 2000 17.765 29 3.408 6.554 399 441 53 318 0 37 33 797 152 2.321 202 0 2.075 1.387 0 647 17.118 4,5 -26,3 15,8 11,8 20,1 -7,7 4,0 0,3 . . . 22,1 6,4 -12,1 -2,1 . -1,4 -12,9 . -8,2 5,1
Overheid 2010 29.186 135 5.035 12.489 216 581 127 315 96 16 27 998 224 1.500 1.383 0 3.122 3.503 0 1.843 27.343 -2,0 -12,4 -12,7 -0,9 -29,6 -4,3 5,9 7,0 . . . 13,9 28,6 -11,0 -6,3 . 1,2 14,9 . 21,0 -3,2
Overheid 2020 30.421 103 4.393 10.966 73 466 164 212 54 19 17 1.105 188 2.752 1.165 0 4.582 4.628 0 631 29.790 4,3 1,0 11,3 -1,0 2,9 -13,8 4,5 -10,6 . . . 7,5 -14,5 40,4 0,9 . 2,2 1,0 . 6,3 4,3
Overheid 2021 31.035 116 4.266 11.569 78 364 130 189 29 14 2 1.125 126 2.459 1.231 0 4.975 4.726 0 624 30.411 -1,3 7,8 -6,0 0,9 4,1 -23,6 -23,2 -12,7 . . . 0,6 -34,0 -10,9 3,1 . 2,9 1,0 . -3,6 -1,3
Overheid 2022 32.558 122 4.499 11.280 83 421 150 217 38 13 3 1.221 142 2.909 1.305 0 5.125 5.451 0 971 31.587 -2,0 1,7 2,1 -11,5 -15,4 10,2 7,7 10,6 . . . 5,0 11,9 6,3 -4,0 . -3,3 12,2 . 44,6 -3,0
Overheid 2023* 34.459 148 4.840 12.620 100 511 154 231 39 15 72 1.262 143 2.413 1.248 0 5.406 5.768 0 862 33.597 1,6 16,4 2,0 7,7 33,7 16,6 0,0 0,5 . . . 3,0 3,5 -18,5 -8,8 . -0,3 1,1 . -11,9 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven aan investeringsgoederen door de overheid en de gezamenlijke sectoren vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's). De investeringsgoederen worden verder ingedeeld naar type van vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2022 zijn definitief. De gegevens over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten van eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Toestel voor het vervoer door de lucht.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa worden gecorrigeerd op de investeringen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele eigendommen.

Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten van eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Toestel voor het vervoer door de lucht.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa worden gecorrigeerd op de investeringen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele eigendommen.