Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming Perioden Investeringen; werkelijke prijzen (mln euro) Investeringen; volumemutatie (%) Investeringen; prijsindexcijfers (2021=100)
A-U Alle economische activiteiten 1995 69.729 . 66,3
A-U Alle economische activiteiten 2000 102.967 2,3 72,0
A-U Alle economische activiteiten 2005 115.566 4,1 80,4
A-U Alle economische activiteiten 2010 128.218 -7,3 88,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 163.953 32,6 88,2
A-U Alle economische activiteiten 2020 177.592 -2,5 96,5
A-U Alle economische activiteiten 2021 189.188 2,8 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2022 208.818 3,5 106,6
A-U Alle economische activiteiten 2023* 220.480 1,4 111,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 1995 2.203 . 62,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2000 3.065 -5,5 67,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2005 3.245 2,8 76,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 4.404 1,8 87,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 4.914 -7,6 91,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 5.322 -0,6 97,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4.771 -12,6 100,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 5.496 6,7 108,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023* 5.969 4,3 112,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1995 14.083 . 72,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2000 15.674 0,3 75,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2005 15.827 4,5 79,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 19.105 -1,3 86,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015 23.556 -2,4 90,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 26.218 -5,9 96,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 26.403 -2,7 100,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 31.211 9,9 107,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023* 33.150 1,4 112,7
F Bouwnijverheid 1995 1.244 . 80,9
F Bouwnijverheid 2000 2.270 -21,8 82,3
F Bouwnijverheid 2005 1.959 6,0 85,7
F Bouwnijverheid 2010 2.338 -0,9 90,5
F Bouwnijverheid 2015 2.580 9,8 91,6
F Bouwnijverheid 2020 4.075 -6,1 97,1
F Bouwnijverheid 2021 4.676 11,4 100,0
F Bouwnijverheid 2022 5.216 5,9 105,3
F Bouwnijverheid 2023* 5.642 3,1 110,5
G-I Handel, vervoer en horeca 1995 9.670 . 75,8
G-I Handel, vervoer en horeca 2000 13.666 0,8 76,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2005 13.224 3,5 81,1
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 13.818 -6,3 87,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 18.234 13,1 91,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 19.137 -13,8 97,8
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 21.399 9,3 100,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 23.979 5,0 106,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2023* 26.384 4,8 112,1
J Informatie en communicatie 1995 2.313 . 84,6
J Informatie en communicatie 2000 7.301 3,3 86,5
J Informatie en communicatie 2005 4.713 14,1 88,2
J Informatie en communicatie 2010 5.165 -0,7 93,7
J Informatie en communicatie 2015 6.302 1,3 92,6
J Informatie en communicatie 2020 9.360 9,0 97,2
J Informatie en communicatie 2021 9.101 -5,4 100,0
J Informatie en communicatie 2022 10.567 8,9 106,6
J Informatie en communicatie 2023* 10.508 -4,0 110,4
K Financiële dienstverlening 1995 3.458 . 76,8
K Financiële dienstverlening 2000 7.367 46,4 80,8
K Financiële dienstverlening 2005 4.158 -9,0 87,6
K Financiële dienstverlening 2010 5.327 15,2 92,2
K Financiële dienstverlening 2015 4.592 11,6 89,4
K Financiële dienstverlening 2020 7.815 6,5 97,3
K Financiële dienstverlening 2021 6.135 -23,6 100,0
K Financiële dienstverlening 2022 6.306 -1,1 104,0
K Financiële dienstverlening 2023* 6.041 -7,2 107,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 1995 18.188 . 52,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2000 26.451 -2,4 65,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2005 36.951 6,0 81,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 35.618 -17,7 92,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 29.963 15,7 82,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 53.396 1,9 95,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 61.925 10,4 100,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 67.105 1,6 106,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023* 69.060 -0,7 110,5
M-N Zakelijke dienstverlening 1995 4.179 . 84,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2000 7.453 3,3 82,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2005 9.090 5,7 84,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 8.559 -12,9 87,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 42.869 315,1 88,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 16.496 -13,7 97,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 17.183 1,2 100,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 18.269 0,2 106,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2023* 21.018 10,2 110,8
O-Q Overheid en zorg 1995 13.539 . 68,7
O-Q Overheid en zorg 2000 18.448 4,7 73,0
O-Q Overheid en zorg 2005 24.882 1,7 80,3
O-Q Overheid en zorg 2010 32.329 -1,9 88,9
O-Q Overheid en zorg 2015 29.213 6,5 91,1
O-Q Overheid en zorg 2020 33.504 3,4 97,0
O-Q Overheid en zorg 2021 34.980 1,2 100,0
O-Q Overheid en zorg 2022 37.671 1,0 106,7
O-Q Overheid en zorg 2023* 39.430 0,5 111,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 1995 852 . 83,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2000 1.272 1,5 82,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2005 1.517 4,3 84,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 1.555 -0,1 89,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 1.730 -3,2 92,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 2.269 -9,9 97,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 2.615 12,6 100,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 2.998 9,1 105,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023* 3.278 4,4 110,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de aankoop van de investeringsgoederen en diensten door verschillende economische activiteiten. Ook laat deze tabel de verkoop van gebruikte vaste activa aan het buitenland en de huishoudens zien (desinvesteringen). Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2022 zijn definitief. De gegevens over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen; prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2021.