Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Langdurige aandoeningen Diabetes (Suikerziekte) Diabetes (Suikerziekte) totaal (%) Langdurige aandoeningen Diabetes (Suikerziekte) Diabetes (Suikerziekte) type 1 (%) Langdurige aandoeningen Diabetes (Suikerziekte) Diabetes (Suikerziekte) type 2 (%)
Totaal personen Waarde 2022 4,7 0,9 3,8
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2022 4,3 0,8 3,4
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2022 5,2 1,2 4,2
Geslacht: Mannen Waarde 2022 5,1 1,1 4,0
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2022 4,5 0,8 3,5
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2022 5,8 1,4 4,6
Geslacht: Vrouwen Waarde 2022 4,4 0,8 3,5
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2022 3,8 0,6 3,0
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2022 5,0 1,1 4,1
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2022 0,0 0,0 0,0
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,0 0,0 0,0
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 . . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2022 0,0 0,0 0,0
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,0 0,0 0,0
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 . . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2022 0,8 0,8 0,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,3 0,3 0,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 2,2 2,2 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2022 0,8 0,5 0,4
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,3 0,1 0,1
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 2,0 1,4 1,4
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2022 0,6 0,3 0,3
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,3 0,1 0,1
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 1,4 0,9 1,0
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2022 1,6 0,7 0,9
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,9 0,3 0,5
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 2,7 1,6 1,8
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2022 3,6 0,9 2,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 2,5 0,4 1,8
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 5,1 1,7 4,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2022 5,5 1,8 3,6
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 3,9 1,0 2,4
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 7,6 3,2 5,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2022 7,6 1,2 6,4
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 6,3 0,7 5,3
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 9,2 2,0 7,8
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2022 11,8 1,4 10,3
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 10,2 0,9 8,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 13,7 2,3 12,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2022 13,8 2,3 11,6
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2022 11,7 1,5 9,6
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2022 16,3 3,5 13,8
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2022 0,0 0,0 0,0
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,0 0,0 0,0
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 . . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2022 0,9 0,6 0,3
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,4 0,3 0,1
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 1,8 1,5 1,0
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2022 5,8 1,1 4,7
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2022 5,3 0,9 4,2
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2022 6,3 1,4 5,1
Herkomstland: Nederland Waarde 2022 4,8 1,0 3,8
Herkomstland: Nederland Ondergrens 95%-interval 2022 4,3 0,8 3,4
Herkomstland: Nederland Bovengrens 95%-interval 2022 5,3 1,2 4,3
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Waarde 2022 3,4 0,8 2,6
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ondergrens 95%-interval 2022 2,3 0,4 1,7
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Bovengrens 95%-interval 2022 5,0 1,8 4,0
Herkomstland: Buiten-Europa Waarde 2022 5,2 0,9 4,2
Herkomstland: Buiten-Europa Ondergrens 95%-interval 2022 4,1 0,5 3,2
Herkomstland: Buiten-Europa Bovengrens 95%-interval 2022 6,6 1,7 5,4
Herkomst: geboren in Nederland Waarde 2022 4,4 0,9 3,5
Herkomst: geboren in Nederland Ondergrens 95%-interval 2022 4,0 0,7 3,2
Herkomst: geboren in Nederland Bovengrens 95%-interval 2022 4,9 1,1 3,9
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Waarde 2022 4,8 1,0 3,8
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ondergrens 95%-interval 2022 4,3 0,8 3,4
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Bovengrens 95%-interval 2022 5,3 1,2 4,3
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Waarde 2022 2,4 0,5 1,9
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Ondergrens 95%-interval 2022 1,6 0,2 1,2
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) buiten NL Bovengrens 95%-interval 2022 3,5 1,2 2,9
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Waarde 2022 3,7 0,8 2,8
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Ondergrens 95%-interval 2022 2,2 0,3 1,6
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Bovengrens 95%-interval 2022 6,1 2,6 5,0
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Waarde 2022 1,7 0,3 1,4
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Ondergrens 95%-interval 2022 1,0 0,1 0,7
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Bovengrens 95%-interval 2022 3,1 1,3 2,7
Herkomst: geboren buiten Nederland Waarde 2022 6,8 1,3 5,4
Herkomst: geboren buiten Nederland Ondergrens 95%-interval 2022 5,4 0,7 4,2
Herkomst: geboren buiten Nederland Bovengrens 95%-interval 2022 8,5 2,2 7,0
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Waarde 2022 3,1 0,8 2,4
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Ondergrens 95%-interval 2022 1,8 0,2 1,2
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Bovengrens 95%-interval 2022 5,5 2,4 4,5
Herkomst: geboren buiten Europa Waarde 2022 8,3 1,5 6,7
Herkomst: geboren buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2022 6,5 0,8 5,0
Herkomst: geboren buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2022 10,7 2,8 8,8
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2022 1,0 0,5 0,4
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 0,4 0,2 0,1
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 2,4 1,7 1,9
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2022 5,8 1,0 4,8
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 4,0 0,4 3,2
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 8,3 2,5 7,1
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2022 14,4 2,5 11,7
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 11,8 1,5 9,4
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 17,4 4,1 14,5
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2022 0,0 0,0 0,0
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2022 0,0 0,0 0,0
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2022 . . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2022 0,0 0,0 0,0
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2022 0,0 0,0 0,0
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2022 . . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2022 0,3 0,3 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 20 oktober:
Sinds 9 juni 2023 werden de cijfers voor de jaren 2017, 2018 en 2019 over de onderwerpen ‘contact met een alternatief genezer’, ‘ziekenhuisopname met overnachting’, ‘ziekenhuisopname met dagopname’ en ‘ontvangen van thuiszorg’ onjuist weergegeven in de tabel. Bij de wijzigingen die per 9 juni 2023 zijn doorgevoerd is een fout gemaakt bij het aanleveren van de cijfers die in Statline moesten worden ingelezen. Ook bij de cijfers over 'mantelzorg ontvangen' voor het jaar 2019 is deze fout opgetreden. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 9 juni:
De cijfers van ‘Personen met beperking in bewegen’ zijn gecorrigeerd omdat de missende waarden niet goed werden meegenomen in de berekening van de percentages. De correcte percentages wijken echter nauwelijks af (maximaal 0,1 procent) van de eerder gepubliceerde percentages.
Enkele marges zijn aangepast zodat bij een percentage de bovengrens niet boven de 100 uitkomt.
Het persoonskenmerk ‘Herkomstland’ is toegevoegd.
De naam van het onderwerp ‘Psychische klachten (MHI-5), 12 of ouder’ is aangepast naar ‘Psychische klachten (MHI-5<60), 12 plus’ om duidelijker aan te geven welke grenswaarde van de MHI-5 is gehanteerd bij het bepalen of iemand wel of niet wordt gecategoriseerd als iemand met psychische klachten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2024 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2023.

Toelichting onderwerpen

Langdurige aandoeningen
Aan alle respondenten wordt gevraagd: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden 23 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt (uitgebreider) gevraagd naar suikerziekte (diabetes). De meeste vragen naar specifieke langdurige aandoeningen worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Aandoeningen die niet vaak voorkomen bij jongeren worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
Diabetes (Suikerziekte)
Aan alle personen wordt gevraagd: Heeft u / uw kind diabetes, ook wel suikerziekte genoemd? Is het antwoord 'ja' dan volgen er een aantal vragen om te bepalen of het diabetes (suikerziekte) type 1 of 2 betreft. Zo wordt gevraagd of de persoon insuline gebruikt en zo ja, of de persoon daarmee begonnen is binnen 6 maanden nadat diabetes (suikerziekte) is vastgesteld.
De percentages ‘diabetes (suikerziekte) type 1’ en ‘Diabetes (Suikerziekte) type 2’ tellen niet altijd exact op tot het percentage ‘Diabetes (Suikerziekte) totaal’. Dit komt doordat mensen die op de vervolgvragen naar insulinegebruik ‘weet niet’ of ‘weigert’ hebben geantwoord niet zijn meegeteld bij een van de twee subtypen (dat kan immers niet bepaald worden) maar wel bij het totaal aantal mensen met diabetes. ‘Weet niet’ of ‘weigert’ antwoorden werden wat meer gegeven in de leeftijdscategorie 75 jaar of ouder.
Diabetes (Suikerziekte) totaal
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind diabetes, ook wel suikerziekte genoemd?
Diabetes (Suikerziekte) type 1
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind diabetes, ook wel suikerziekte genoemd? En met 'ja' op twee vervolgvragen: Gebruikt u / uw kind hiervoor op dit moment insuline én Bent u / Is uw kind insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u / uw kind diabetes (suikerziekte) was vastgesteld?
Diabetes (Suikerziekte) type 2
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind diabetes, ook wel suikerziekte genoemd? en niet behorend tot de diabetes type 1 personen.