Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Geslacht Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 817.950
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2022/'23* 740.490
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2022/'23* 63.460
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2022/'23* 14.000
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 678.590
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2022/'23* 615.150
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2022/'23* 52.010
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2022/'23* 11.430
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 139.360
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 125.340
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 11.450
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 476.880
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2022/'23* 404.620
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2022/'23* 58.810
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2022/'23* 13.450
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 462.130
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2022/'23* 400.130
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2022/'23* 50.560
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2022/'23* 11.440
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 14.750
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 4.490
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 8.250
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 2.010
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 344.250
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2022/'23* 338.850
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2022/'23* 4.840
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2022/'23* 560
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 219.500
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2022/'23* 217.890
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2022/'23* 1.610
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2022/'23* 0
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 124.750
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 120.960
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 3.230
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2021/'22 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 april 2023:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/'24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) op 1 oktober.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.