Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Geslacht Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 801.460
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2023/'24* 724.720
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2023/'24* 62.290
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2023/'24* 14.450
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 664.340
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2023/'24* 601.140
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2023/'24* 51.320
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2023/'24* 11.880
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 137.130
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2023/'24* 123.580
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2023/'24* 10.970
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2023/'24* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 460.480
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2023/'24* 388.730
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2023/'24* 57.850
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2023/'24* 13.900
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 445.700
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2023/'24* 383.870
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2023/'24* 49.940
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2023/'24* 11.890
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 14.780
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2023/'24* 4.850
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2023/'24* 7.910
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2023/'24* 2.010
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 343.980
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2023/'24* 338.820
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2023/'24* 4.600
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2023/'24* 560
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 221.490
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2023/'24* 219.970
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2023/'24* 1.520
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2023/'24* 0
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2023/'24* 122.490
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2023/'24* 118.850
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2023/'24* 3.080
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2023/'24* 560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) op 1 oktober.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.