Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Geslacht Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 832.720
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2021/'22* 754.790
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2021/'22* 64.410
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2021/'22* 13.520
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 689.840
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2021/'22* 626.250
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2021/'22* 52.640
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2021/'22* 10.950
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 142.880
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2021/'22* 128.550
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2021/'22* 11.770
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2021/'22* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 491.500
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2021/'22* 419.070
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2021/'22* 59.480
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2021/'22* 12.950
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 476.640
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2021/'22* 414.630
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2021/'22* 51.050
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2021/'22* 10.960
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 14.860
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2021/'22* 4.440
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2021/'22* 8.440
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2021/'22* 1.980
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 344.720
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2021/'22* 339.000
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2021/'22* 5.130
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2021/'22* 590
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 216.590
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2021/'22* 214.810
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2021/'22* 1.780
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 128.140
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2021/'22* 124.190
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2021/'22* 3.350
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2021/'22* 590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) op 1 oktober.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.